can(-ebilmek) yardımcı fiili ve cümle örnekleri

Can yardımcı fiili , İngilizce’de sık kullanılan bir yardımcı fiil olup herhangi bir konudaki yeterliliği veya ihtimali ifade eder.Türkçede, bir başka fiille birleşip kurallı birleşik fiil yapan “-ebilmek” fiiline karşılık gelir.

Çalışabilirim,anlayabilirim,yapabilirim,boyayabilirsin fiilleri bu alandaki yetkinliği gösterir. ”Ben yüzebilirim.” Cümlesiyle yüzme yeterliliğine/kabiliyetine sahip olduğumuzu söyleriz.

Size gelebilirim,sınıfı geçebilirim şeklinde ise bir ihtimal bildirir. ‘Bu sene Londra’ya gidebilirim”cümlesi kesinlik olmadığını ihtimal olduğunu gösterir.

can ile olumlu cümle örnekleri

Yeterlilik bildiren örnekler:

I can swim.(Ben yüzebilirim.)

I can write the letter.(Mektup yazabilirim.)

I can make a cake.(Kek yapabilirim.)

I can cook for you.(Sizin için yemek pişirebilirim.)

I can buy milk for you , from the market.(Sizin için marketten süt alabilirim.)

Your cat can climb a tree. (Sizin kediniz ağaca tırmanabilir.)

You can open the door. (Sen kapıyı açabilirsin.)

Hasan master can paint the wall. (Hasan usta duvarı boyayabilir.)

Some children can jumb over the wall. (Bazı çocuklar duvardan atlayabilir.)

Hande can listen radio. (Hande radyo dinleyebilir.)

You can sell peppers by the street. (Cadde kenarında biber satabilirsin.)

You can buy books online.(İnternetten kitap alabilirsin.)

I can speak English. (İngilizce konuşabilirim.)

I can stay alone at home. (Evde tek başıma kalabilirim.)

She can ride a bike. (O bisiklet sürebilir)(kız)(ride fiili genellikle binilerek kontrol edilen varlıklarda kullanılır.)

I can ride a camel. (Ben deve binebilirim.)(ride fiili genellikle binilerek kontrol edilen varlıklarda kullanılır.)

You can ride a donkey. (Sen eşek binebilirsin.)

She can ride a horse.(o at binebilir.)(kız)

İhtimal bildiren örnekler:

I can go to Ankara next week. (Haftaya Ankara’ya gidebilirim)

I can come to you. (Size gelebilirim.)

I can get cold. (Üşüyebilirim.)

I can earn money if I work. (Eğer çalışırsam para kazanabilirim.)

I can sleep because I am so tired.(Uyuyabilirim çünkü çok yorgunum.)

can ile olumsuz cümle örnekleri

Can yardımcı fiilinin olumsuzu not eklenerek yapılır.Bir şeyi yapma yeterliliğine sahip olunmadığını ya da ihtimal olmadığını ifade eder.

I can swim.(Yüzebilirim) I can not swim.(Yüzemem) fakat çoğu zaman can not birleştirilir, can’t şeklinde yazılır. I can’t swim.(Yüzemem)

Yeterlilik olmadığını söyleyen örnekler:

I can’t speak Spanish. (İspanyolca konuşamam)

I can’t run fast. (Hızlı koşamam)

I can’t make a cake. (Kek yapamam.)

I can’t read a book. (Kitap okuyamam.)

She can’t play guitar. ( O gitar çalamaz)

She can’t ride a scooter.(O scooter süremez.)(kız)

He can’t ride a horse. ( o at binemez)(erkek) (ride fiili genellikle binilerek kontrol edilen varlıklarda kullanılır.)

You can’t skip rope. (Sen ip atlayamazsın)

I can’t climb the tree. (Ben ağaca tırmanamam.)

I can’t play chess.(Ben satranç oynayamam.)

İhtimal olmadığını söyleyen örnekler:

I can not come to you. (Size gelemeyebilirim)

You can’t study. (Ders çalışmayabilirsin.)

You can not pay for the skirt. (Etek için para vermeyebilirsin)

Can ile soru cümlesi yapma ve cevaplama

can yardımcı fiiliyle soru sorarken can öznenin başına getirilir.Cevaplar ,olumlu veya olumsuz ; kısa cevap veya uzun cevap olabilir.

Can you come to use? (Bize gelebilir misin?) Yes, you can.(Evet ,bu yeterliliğe sahipsin)

Can he play guitar? ( O gitar çalabilir mi?) No, he can’t play guiter.(Hayır o gitar çalamaz)

Can we play game in your garden. (Sizin bahçenizde oyun oynayabilir miyiz?)

Yes, we can play in our garden.(Evet bizim bahçede oynayabiliriz)

Can I help you? (Size yardım edebilir miyim?) Yes you can help me.(Evet bana yardım edebilirsin.)

Can you ride a horse? (Sen at binebilir misin?) No, I can’t ride a horse. (Hayır ben at binemem.)

Can you swim? (Sen yüzebilir misin?) Yes I can.(Evet,bu yeterliliğe sahibim)

Can yardımcı fiilinin farklı kullanımı örnekleri

Bazen iş başvurularında şöyle bir soru sorulabilir:

What can you do? Sen ne yapabilirsin?

  • I can cook. (Yemek pişirebilirim)
  • I can code a game. (Oyun kodlayabilirim.)
  • I can play the violin. (Keman çalabilirim.)

Can humanity go to Mars planet? ( İnsanlık Mars gezegenine gidebilir mi?)

Bu konularda ilginizi çekebilir: