İngilizce Aylar

İngilizce aylar ve aylarla ilgili cümle örnekleri

Month: Ay

Months: Aylar

One year is twelve mounts. (Bir yıl on iki aydır)

Months/Aylar

İngilizce Aylar ve Türkçeleri:

January: Ocak

February: Şubat

March: Mart

April: Nisan

May: Mayıs

June: Haziran

July: Temmuz

August: Ağustos

September: Eylül

October : Ekim

November : Kasım

December : Aralık

Örnek Cümleler

Aşağıda İngilizce aylar ile ilgili ikişer örnek verilmiştir.Cümleler özenle hazırlanmıştır ki kolayca öğrenilebilsin.

January: Ocak ayı

January is the first month of the year. (Ocak senenin ilk ayıdır.)

I was born 18 years ago on January 26th. (18 sene önce 26 Ocak’ta doğmuşum.)

It snowed a lot in January. (Ocak ayında çok kar yağdı.)

February: Şubat ayı

February is the second month of the year.(Şubat ayı senenin ikinci ayıdır.)

İn February, geese begin to lays eggs. (Şubat ayında kazlar yumurlamaya başlar.)

It was very cold this February.(Bu şubat ayında havalar çok soğuk oldu.)

March :Mart ayı

March is the third month of the year. (Mart senenin üçüncü ayıdır.)

Spring begins with March. (Mart ayıyla birlikte ilkbahar başlar.)

In March, trees bloom. (Mart ayında ağaçlar çiçek açar.)

April: Nisan ayı

April is the fourth month of the year . (Nisan senenin dördüncü ayıdır.)

April is after March. (Nisan ayı Mart ayından sonradır.)

April is before May. (Nisan ayı Mayıs ayından öncedir.)

May: Mayıs ayı

May is the fifth month of the year.(Mayıs senenin beşinci ayıdır.)

I will go to London on May 15th. (15 Mayıs’ta londraya gideceğim.)

May is the last month of spring. (Mayıs ilkbaharın son ayıdır.)

June: Haziran ayı

June is the sixth month of the year . (Haziran senenin altıncı ayıdır.)

Schools will close in June. (Haziran ayında okullar kapanacak.)

Summer season starts with June. (Yaz mevsimi haziranla birlikte başlar.)

July: Temmuz ayı

July is the seventh month of the year . (Temmuz senenin yedinci ayıdır.)

This July, we will go to Bolu for vacation. (Bu temmuz , tatil için Bolu’ya gideceğiz.)

July is the middle of summer. (Temmuz ayı yazın ortasıdır.)

August: Ağustos ayı

August is the eighth month of the year . (Ağustos senenin yedinci ayıdır.)

August is the hottest month. (Ağustos en sıcak aydır.)

I will go to my village in August.(Ağustos ayında köyüme gideceğim.)

September: Eylül ayı

September is the ninth month of the year . (Eylül senenin dokuzuncu ayıdır.)

Schools open in September every year.( Her sene Eylül ayında okullar açılır.)

September is in the autumn season. (Eylül ayı sonbahar mevsimindedir.)

October : Ekim ayı

October is the tenth month of the year . (Ekim senenin onuncu ayıdır.)

Seeds are sown in October. (Ekim ayında tohum ekilir.)

After October, November comes. (Ekim ayından sonra kasım ayı gelir.)

November : Kasım ayı

November is the eleventh month of the year . (Kasım senenin on birinci ayıdır.)

In November, the weather starts to get colder.(Kasım ayında havalar soğumaya başlar.)

November is the last month of autumn. (Kasım ayı sonbaharın son ayıdır.)

December : Aralık ayı

December is the twelfth month of the year . (Aralık senenin on ikinci ayıdır.)

December is the first month of winter. (Aralık ayı kışın ilk ayıdır.)

December is the last month of the year. (Aralık ayı senenin en son ayıdır.)

İngilizce aylar

”İngilizce aylar ”anlatımı burada bitti.

Bunları da inceleyebilirsiniz: