İngilizce had better kalıbı

İngilizce had better kalıbı

İngilizce had better kalıbı çok kullanılan bir ifade tarzı olup herhangi bir konuda tavsiyede bulunurken veya kanaat bildirirken ”iyi olur ” veya ”iyi olmaz” anlamında kullanılır.

Kullanıldığı cümleye göre bazen geniş zaman bazen de şimdiki zaman anlamını verir.

Daha iyi olur anlamı verdiği de olur.

Had kelimesi olmadan aynı anlama gelebilecek şekilde kullanım da günlük konuşma dilinde oldukça yaygın rastlanan bir durumdur.

You had better go. (Gitsen iyi olur)

You better go. (Gitsen iyi olur)

Olumlu Cümle

Özne + had better + fiil formülüyle yapılır.

You had better go.Gitsen iyi olur.
You had better listen to the radio.Radyo dinlesen iyi olur.
You had better do.Yapsan iyi olur.
You had better study.Çalışsan iyi olur.
You had better read a book.Kitap okusan iyi olur.
You had  better walk every day.Her gün yürüsen iyi olur.

Olumsuz Cümle

Özne + had better not + fiil formülüyle yapılır.

You had better not do.Yapmasan iyi olur.
You had better not run.Koşmasan iyi olur.
You had better not sleep lateGeç uyumasan iyi olur.
You had  better not swim in cold weather.Soğuk havada yüzmesen iyi olur.
You had better not drink tea before eating.Yemekten önce çay içmesen iyi olur.

Soru Cümlesi

had + özne + better + fiil formülüyle yapılır.

Had you better go your school?Okula gitsen iyi olur mu ?
Had I better close the window?Pencereyi kapasam iyi olur mu ?
Had I better give you an apple ?Sana elma versem iyi olur mu ?
Had you better drink milk before you go to sleep?Uyumadan önce süt içsen iyi olur mu?

Olumsuz Soru Cümlesi

Had not + özne + better + fiil formülüyle yapılır. (Had not kelimeleri birleştirilerek Hadn’t şeklinde de yazılabilir.)

Had not you  better listen to the radio?Radyo  dinlesen iyi mi olmaz mı?
Had not you better study?Çalışsan iyi olmaz mı?
Hadn’t you better go to home?Eve gitsen iyi olmaz mı?

Bu konularda ilginizi çekebilir: