The childrens playing in the park

This story is about ” the childrens playing in the Park.”

The children went to the park last Sunday. Çocuklar geçen pazar günü parka gittiler.

Which kids went to the park?Hangi çocuklar parka gitti?

Neighboring children living in the same building went to the park.Aynı binada oturan komşu çocuklar parka gitti.

What is the name of the children who go to this park?Bu parka giden çocukların ismi nedir?

One is named Timmy, one is called Henry, and the third is Lucy.Birinin ismi Timmy ,birinin ismi Henry ,üçüncünün ismi ise Lucy.

What did they do in the park? Parkta ne yaptılar?

They had fun on the swing and climbed the tree like a cat. Salıncakta eğlendiler.Bir kedi gibi ağaca tırmandılar.

Because the weather was hot, they bought ice cream, but their ice cream melted.Hava sıcak olduğu için dondurma aldılar ama dondurmaları eridi.

They bought balloons, then the wind came out and as a result the balloons flew away. Balon aldılar sonra rüzgar çıktı ve sonuç olarak balonlar uçtu gitti.

They played a lot but forgot to eat.Çok oynadılar ancak yemek yemeyi unuttular.

They had fun until the evening, and in the evening they went home.Akşama kadar çılgınlar gibi eğlendiler.Akşam olunca ise evlerine gittiler.

Their mothers cooked delicious food for them, in other words, they cooked delicious food.Anneleri onlara güzel yemekler pişirdi başka bir deyişle lezzetli yemekler pişirdi.

They slept early because they were very tired.Çok yoruldukları için erkenden yatıp uyudular.

They had fun dreams and became very hardworking the next day.Eğlenceli rüyalar görüp ertesi gün çok çalışkan oldular.

Plan for the next week.Gelecek haftanın planı

They said to each other: Let’s go back to the park next weekend. Birbirlerine şöyle dediler: Gelecek hafta sonu tekrar parka gidelim.

Their mothers saw their children happy, so they were happy too.Anneleri çocuklarını mutlu gördüler bu nedenle onlar da mutlu oldu.

The childrens playing in the park
The childrens playing in the park

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Mutfak araç -gereçleri

The childrens playing in the park

Yorum yapın