Denslow’s Three Bears

Denslow’s Three Bears

        A long time ago in a cottage on the edge of a great forest there dwelt a
little girl by the name of Golden Hair; she was an orphan and lived with
her grandmother who loved her dearly. The grandmother was very old and
so most of the house work was done by Golden Hair; but she was so young
and strong she did not mind that a bit, for she had plenty of time to
play and was merry the whole day long.

[Uzun zaman önce, büyük bir ormanın kenarındaki bir kulübede 
Altın Saç adındaki küçük bir yetim kız onu çok seven büyükannesi birlikte yaşıyordu . 
Büyükanne çok yaşlıydı ve ev işlerinin çoğu Altın Saç tarafından yapılıyordu; ama Altın Saç çok genç
ve güçlü olduğundan bunu fazla umursamazdı, çünkü yapacak çok zamanı vardı.
Bütün gün neşeyle oynadı.]        Although little Golden Hair lived far from other children she was never
lonesome, for she had many friends and playmates in the wild creatures
of the wood. The gentle, soft eyed deer would feed from her hand, and
the wild birds would come at her musical call; for she knew their
language and loved them well.

[ Küçük Altın Saç diğer çocuklardan uzakta yaşamasına rağmen asla
yalnız değildi, çünkü vahşi yaratıklardan pek çok dostu ve oyun arkadaşı vardı.
 Nazik, yumuşak gözlü geyik elinden beslenirdi ve
yabani kuşlar onun şarkılarının çağrısına gelirdi; çünkü o onların
dilinden anlar ve onları çok severdi.]        Golden Hair had never wandered far into the forest. But one day in the
early autumn time, as she was gathering bright leaves and golden rod,
she strayed farther than she knew and came upon a lonely, gray cabin
under the mighty trees. A slab of wood beside the half open door told
who lived within. It read:

"Papa Bear, Mamma Bear, and the Tiny Bear."

[Altın Saç, ormanın derinliklerine hiç gitmemişti. Ama bir gün , 
sonbaharın başlarında, parlayan yapraklar ve altın dallar toplarken,
bildiğinden daha uzağa saptı ve ulu ağaçların altında,ıssız, gri bir kulübeye geldi.
Yarı açık kapının yanındaki bir tahta levha  içeride kimin yaşadığını söylüyordu . Okudu:

"Baba Ayı, Anne Ayı ve Minik Ayı." ]
 
        
        İngilizce Sayılar