İngilizce sayılar ve cümle kurma

Resimli olarak İngilizce sayılar ve cümle kurma:

İngilizce sayılar ve cümle kurma

one=1 (bir) ………. You have a rabbit. ( Benim bir tavşanım var.)

two=2 (iki) ………. I have two ducks. (Benim iki ördeğim var.)

three=3 (üç) ………. We have three chickens. (Bizim üç tavşanımız var.)

four = 4 (dört) ………. You have four rabbits. (Sizin dört tavşanınız var.)

five = 5 (beş) ………. They have five rabbits. (Onların beş tavşanı var.)

six = 6 (altı) ………. Our farm has six cows and two sheep. ( Bizim çiftlikte altı inek ve iki koyun var.)

seven =(yedi) ………. My brother has three erasers and seven pencils. ( Kardeşimin üç silgisi ve yedi kalemi var.)

eight =8 (sekiz) ………. I am eight years old. ( Ben sekiz yaşındayım.)

nine = 9 (dokuz) ………. We are not nine brothers, we are four brothers. ( Biz dokuz kardeş değiliz, dört kardeşiz.)

ten =10 (on) ………. Ten guests came to our house. ( Bizim eve on tane misafir geldi.)

eleven = 11 (on bir) ………. My sister is eleven years old. ( Ablam on bir yaşındadır. )

twelve = 12 (on iki) ………. I saw twelve sheep. ( On iki koyun gördüm.)

thirteen = 13 ( on üç) ………. I will come to you in thirteen days. ( On üç gün sonra size geleceğim.)

fourteen = 14 (on dört) ………. We moved to this city fourteen years ago. ( on dört sene önce bu şehre taşındık. )

fifteen = 15 (on beş) ………. Fifteen years later, it snowed in Adana. ( Adana’ya on beş sene sonra kar yağdı.)

sixteen =17 (on yedi) ………. Sixteen days later I will go on vacation. ( On altı gün sonra tatile gideceğim.)

seventeen = 17(on yedi) ………. we have seventeen cows. ( on yedi tane ineğimiz var.)

eighteen =18 ( on sekiz ) ………. My sister is eighteen years old. ( Ablam on sekiz yaşındadır.)

nineteen=19 (on dokuz) ………. Nineteen days later the school will be on vacation. ( On dokuz gün sonra okul tatil olacak.)

twenty = 20 (yirmi) ………. It has been raining for twenty days. (Yirmi gündür yağmur yağıyor.)

thirty = 30 (otuz) ………My father is thirty years old. (Babam otuz yaşındadır.)

forty = 40 (kırk) ……….My uncle is forty years old. (Dayım kırk yaşındadır.)

fifty = 50 (elli) ……….There was an earthquake here fifty years ago. (Burada elli yıl önce deprem olmuş.)

sixty = 60 (altmış)………..My grandmother is sixty years old. (Babaannem altmış yaşındadır.)

seventy = 70 (yetmiş) …………My grandfather is seventy years old. (Dedem yetmiş yaşındadır.)

eighty = 80 ( seksen) ………….My little brother can count to eighty.(Küçük kardeşim seksene kadar sayabilir.)

ninety = 90 (doksan) …………After ninety days, schools will open. (Doksan gün sonra okullar açılacak.)

hundred = 100 (yüz) …………The tree in our garden is one hundred years old.(Bahçemizdeki ağaç yüz yaşındadır.)

Bulunduğunuz sayfa İngilizce sayılar ve cümle kurma .Şu konular da ilginizi çekebilir: