İngilizce Gramer

Gramer kelimesini anlamı dil bilgisi demektir.Her dil (lisan) kim tarafından konulduğu belli olmayan kurallara/kaidelere sahiptir.

İngilizce gramer dediğimiz zaman İngilizcenin dil bilgisi kurallarını kastetmiş oluruz.Anadilini kullanan insanlar zaten bütün bu kuralları farkında olsun ya da olmasın günlük hayatında uygular.Bir dili sonradan öğrenenler ise genellikle iki yol takip eder:

1.Öğrenmeye çalıştığı lisanı konuşanların arasında yaşamak.

2.Kendi gayretiyle her şeyi tek tek ezberleyerek.

Ama unutulmamalıdır ki dil kullanıldıkça gelişir.

Şimdi Türkçedeki mantıkla olaya bakalım:

Türkçede geçmiş zaman ,şimdiki zaman ve gelecek zaman olarak üç zaman vardır.Geçmiş zaman ise kendi içinde görülen geçmiş zaman ve duyulan geçmiş zaman olarak ikiye ayrılır.Bir de bütün zamanları kapsayan geniş zamanımız vardır.

Türkçede fiiller zamana ve şahsa bağlı olarak çekimlenirken basit zaman ve birleşik zaman olarak iki farklı ana gruba ayrılır.

Türkçede basit Zamanlar

I went to Istanbul. = İstanbul’a gitmişim.(miş’li /duyulan geçmiş zaman)
I went to Istanbul. = İstanbul’a gittim.(di’li/görülen geçmiş zaman)
I’m going to Istanbul. = İstanbul’a gidiyorum. (şimdiki zaman)
I will go to Istanbul. = İstanbul’a gideceğim. (gelecek zaman)
I go to Istanbul. = İstanbul’a giderim. (geniş zaman)

Türkçede birleşik zamanlar

Hikâye birleşik zaman: ( -(i)di )

git miş tim (miş’li /duyulan geçmiş zamanın hikâyesi)

git ti y dim (di’li/görülen geçmiş zamanın hikâyesi)

gid i yor dum (şimdiki zamanın hikâyesi)

git ecek di m (gelecek zamanın hikâyesi)

gid er di m (geniş zamanın hikâyesi)