İngilizce mevsimler ve örnek cümleler

İngilizce Mevsimler ve örnek cümleler ,ezberlenmesi kolay kelimelerle verilmiştir.Önce temel kelimeler:

Mevsim : Season

Mevsimler : Seasons

Seasons/Mevsimler

WinterKış
Springİlkbahar
SummerYaz
Autumn Sonbahar

Seasons and sample sentences in English = İngilizce Mevsimler ve örnek cümleler

Aşağıdaki örnek cümlelerde geçecek olan bazı kelimeler ve anlamları:

hibernateKış uykusu
blossomAğaçların çiçekleri
meadowÇayır
warmerDaha sıcak
nestYuva,kuluçka
heaviağır
heavilyAğır şekilde
SnowmanKardan adam
increaseartma
WindsRüzgarlar

One year is four season: Bir yıl dört mevsimdir.

There are four seasons in a year. (Bir yılda dört mevsim vardır.)

Each season is three months. (Her mevsim üç aydır.)

Winter/kışla ilgili cümleler

The weather is cold in winter. (Kışın havalar soğuktur.)

It snows in winter. (Kışın kar yağar.)

Bears hibernate in winter. (Ayılar kışın kış uykusuna yatar.)

We wear thick dresses in winter. (Kışın kalın elbiseler giyeriz.)

I made a snowman this winter. (Bu kış kardan adam yaptım.)

Spring/ilkbaharla ilgili cümleler

In the spring the weather gets warmer. (İlkbaharda havalar ısınır.)

The flowers blossom in the spring. (İlkbaharda çiçekler açar.)

In the spring, the birds nest. (İlkbaharda kuşlar yuva yapar.)

The meadows turn in the spring. (İlkbaharda çayırlar yeşile döner/yeşillenir.)

It rains heavily in spring. (İlkbahar mevsiminde yağmur çok yağar.)

Summer/yazla ilgili cümleler

The weather is very hot in summer. (Yazın havalar çok sıcak olur.)

I go to our willage with my family in the summer. (Yazın ailemle birlikte köyümüze giderim.

Last year I swam in the sea in the summer. (Geçen yaz denizde yüzdüm.)

Fruits increase in summer. (Yazın meyveler çoğalır.)

I will go to Istanbul this summer. ( Bu yaz İstanbul’a gezmeye gideceğim.)

Autumn/Sonbaharla ilgili cümleler

The holiday ends,in the autumn. (Sonbaharda tatil biter.)

The leaves of the trees turn yellow ,in autumn. (Sonbaharda ağaçların yaprakları sararır/sarıya döner.)

The weather starts to cool, in the autumn. (Sonbaharda havalar soğumaya başlar.)

October is one of the autumn months. (Ekim sonbahar aylarından biridir.)

Winds increase in autumn.(Sonbaharda rüzgarlar çoğalır.)

İngilizce Mevsimler Tablosu

Bu konuları da inceleyebilirsiniz: