İngilizce heard fiiliyle cümleler

İngilizce heard fiiliyle cümleler:

heard=duymak

I heard the dog barking. Köpeğin havladığını duydum.

We heard the sound of a speeding train. Hızla gelen trenin sesini duyduk.

I heard a voice shouting. Bir bağırma sesi duydum. shouting: bağırma sesi

Mary heard her son coming. Mary oğlunun geldiğini duydu.

Suddenly they heard a loud knocking on the dining-room door. Aniden yemek odası kapısının kuvvetlice çalındığını duydular. suddenly= aniden loud= yüksek sesle knocking=kapıyı çalmak

Ali heard a voice across the street calling. Ali sokağın karşı tarafından seslenildiğini duydu. across the street:sokağın karşısı

Harold first heard of the plan he was delighted. Planı ilk defa duyan Harold çok sevindi.

She heard a strange growl.O , garip bir hırıltı duydu.

İngilizce give me kalıbı

İngilizce heard fiiliyle cümleler