İngilizce jar/kavanoz ile 5 cümle

Aşağıda İngilizce jar/kavanoz ile 5 cümle : Bu sayfanın amacı hem kelime öğretmek hem İngilizce cümle çözümlemesi yaparak İngilizceyi konuşur hale getirmektir.

Kurulan cümlelerde geçen bazı kelimeler ve Türkçe anlamları verilmiştir.İngilizcede de Türkçede olduğu gibi çok anlamlılık vardır.Yani bir kelimenin kullanıldığı cümleye göre biden fazla anlamı olabilir.Biz kendi cümlelerimizdeki anlamlarını yazdık.

Önce anahtar kelimemiz: Jar

İngilizce jar/kavanoz ile 5 cümle

Anahtar kelime : jar  = kavanoz

Words / Kelimeler

kitchenmutfak
everyher /her türlü
openAçmak
Lidkapak
sometimesbazen
difficultzor
dropdüşürmek
floorzemin
brokekırdı

1.Cümle :

Jar is an object found in every kitchen. ( Kavanoz her mutfakta bulunan bir nesnedir.)

1.Cümlenin çözümlemesi:

Jar = kavanoz

(is) an object found = bir nesne (dir)

in every kitchen = her mutfakta

2.Cümle :

Jar lids are sometimes difficult to open. (Kavanoz kapakları bazen zor açılır.)

2.Cümlenin çözümlemesi:

Jar lids = Kavanoz kapakları

sometimes = bazen

(are) difficult to open =zor açılır

3.Cümle :

My mother had me open the jar lid. (Annem kavanoz kapağını bana açtırdı.)

3.Cümlenin çözümlemesi:

My mother = annem

had me open = bana açtırdı

the jar lid = kavanoz kapağını

4.Cümle :

Sugar, jam, spices, tomato paste … are put into the jar. (Kavanozun içine şeker,reçel,baharat,domates salçası …konulur.)

4.Cümlenin çözümlemesi:

Sugar, jam, spices, tomato paste =şeker,reçel,baharat,domates salçası

are put into the jar = kavanozun içine konur

5.Cümle:

I dropped the jam jar on the floor and the jar broke. (Reçel kavanozunu yere düşürdüm ve kavanoz kırıldı.)

5.Cümlenin çözümlemesi:

I dropped the jam jar =Reçel kavanozunu düşürdüm

on the floor = yere

the jar broke = kavanoz kırıldı

Kelime ezberleme açısından görsellik çok önemlidir.Kelimelerin hafızada uzun süre kalabilmesi için mümkün mertebe gündelik hayattan seçilmesi , ilgi ve alakaya göre görsellerle desteklenmesi gerekir.Bir cümleyi tekrar tekrar okumak ve söylemek ezberi kolaylaştırır.

Akıcı bir İngilizce için hikâye,roman,internet haberi gibi metinlerin bir sözlük eşliğinde okunması çok önemlidir.Dizi ve filmler de ihmal edilmemelidir.Daha fazla İngilizce kelime için: