İngilizce Kendini Tanıtma

Okullarda İngilizce derslerinde en çok verilen ödevlerden biri de İngilizce Kendini Tanıtmadır. Bu sayfada İngilizce farklı tanıtımlar ve Türkçesi birlikte verilmiştir. Koyu yazılan kelimeleri kendi bilgilerinizle değiştirmeyi unutmayınız.

İngilizce Kendini Tanıtma örnekleri

1.tanıtım

My name is Ali. I’m 10 years old. I was born in Ankara and I live there with My family.

I’m a primary school student. My teacher name is Nermin Aksu. She is very good teacher.

I like to do my homework. I like to do read books. I like playing games with my friend in the garden.