Tkinter basit projeler

Tkinter basit projeler ,Python proglamlama diliyle oluşturulan bir GUİ olan Tkinter ile masaüstü uygulama örnekleri:

Buradaki gaye örneklerin ilham vermesi,öğretmesi

1.Kullanıcıdan aldığı şifre ile aktif olan bir uygulama:

Başlangıçta şifre işlemini başlat tuşuna basınca bir dialog penceresi açılır. Doğru şifre girince basit bir toplama işlemi yapılır.Şifreyi kod içinde değiştirebilirsiniz.

from tkinter import *
from tkinter.simpledialog import askinteger
from tkinter import messagebox
pencere = Tk()

pencere.geometry(“1000×700”)

def sifre_sor():
sifre = askinteger(“Giriş”, “Bir Tam Sayı Girin”)
print(sifre)
if sifre==4:
l1.config(text=”Şifreniz doğru\n Artık işlem yapabilirsiniz.”)
e1=Entry(pencere)
e1.place(x=500,y=100)
e2=Entry(pencere)
e2.place(x=500,y=150)
l2=Label(pencere,text=”1. sayıyı giriniz:”,font=”verdana 12″)
l2.place(x=350,y=100)
l3=Label(pencere,text=”2. sayıyı giriniz:”,font=”verdana 12″)
l3.place(x=350,y=150)
l4=Label(pencere,text=””,font=”verdana 20″)
l4.place(x=600,y=200)

def topla():
a= int(e1.get())
b=int(e2.get())
c=str(a+b)
l4.config(text=c)

b1=Button(pencere,text=”Topla”,command=topla)
b1.place(x=450,y=240)

else:
l1.config(text=”Şifreniz Yanlış”+”\n\n bir de 4 ile deneyin”)

B = Button(pencere, text =”Şifre İşlemini Başlat”, command = sifre_sor,font=”verdana 20″)
B.place(x=40,y=50)
l5=Label(pencere,text=”Bir şifre soran,şifre doğruysa işlem yapmaya müsaade eden bir deneme”,font=”verdana 12″)
l5.place(x=200,y=10)
l1=Label(pencere,text=””,font=”verdana 17″)
l1.place(x=100,y=250)

pencere.mainloop()